E-SHOP PRE VEĽKOOBCHODNÝCH PARTNEROV

Prepravné podmienky

 

Doprava

Dopravu tovaru k zákazníkovi zabezpečujeme prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis v kombinácii s rozvozom predávajúceho.

 

Odovzdanie a prevzatie tovaru

 • osobný odber v priestoroch predávajúceho na adrese TECHMAT s.r.o. prevádzka Pruské 546,
 • prepravnou  spoločnosťou,
 • rozvozom tovaru predávajúceho,
 • Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o zmene objednaného spôsobu prepravy ak to vyžaduje charakter (tovar s vysokou mierou rizika poškodenia pri preprave) alebo množstvo objednaného tovaru.

 

Dodacie lehoty

 • Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne si kupujúci prevezme ihneď po uhradení hodnoty tovaru.
 • Pri odbere tovaru prepravnou  spoločnosťou je tento zasielaný do troch pracovných dní po záväznom objednaní, prípadne podľa vzájomného dohovoru.
 • Rozvoz tovaru predávajúceho sa vykonáva podľa  vykrytia vozidiel tovarom, alebo podľa dohovoru.

 

Dopravné podmienky

 • Pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je zákazník povinný prekontrolovať stav zásielky (počet a neporušenosť balíkov atď.) a má právo   odmietnuť prevzatie neúplnej, alebo poškodenej zásielky.
 • V prípade, že neúplnú alebo poškodenú zásielku prevezme je povinný túto skutočnosť ihneď telefonicky oznámiť predávajúcemu na tel.čísle 0948 669 154, alebo e mailom na adresu:obchod@techmat-sk.eu
 • Skrytý nedostatok zásielky je zákazník povinný oznámiť predajcovi bez odkladu, najneskôr však do jedného dňa od dátumu prevzatia zásielky.

 

Spôsob dopravy a platby

 • Osobný odber (0,- € )
 • Rozvoz, hotovosť(pri obj. pod 150€ bez DPH, prepravné 3 € bez DPH )
 • Rozvoz, faktúra (pri obj. pod 150€ bez DPH, prepravné 3 € bez DPH )
 • Prepravná spoločnosť, dobierka (pri obj. pod 150€ bez DPH, prepravné 3 € bez DPH )
 • Prepravná spoločnosť, faktúra (pri obj. pod 150€ bez DPH, prepravné 3 € bez DPH )